Enköping – Sveriges närmaste stad
Skapa en framtid: Bo, arbeta, turista och etablera, skapa närhet och tillgänglighet. Med dessa ledord kan man sammanfatta Enköping som tagit en ledande roll i landet tack vare vad de kan erbjuda invånare, företagare, turister och andra som är knutna till denna charmiga stad.
Enköping har blivit känt för sitt positiva klimat. Detta märks inte minst på stadens många fina trädgårdsanläggningar och parker, som är härliga att vandra bland och som gäster från hela världen har kommit att uppskatta.
Men det kanske mest unika med Enköping är den geografiska placeringen mitt i det expansiva Mälardalen – därav smeknamnet ”Sveriges närmaste stad”; inom 45 minuter kan man från Enköping ta sig till Stockholms City och till tre internationella flygplatser, vilket gör Enköping till ett mycket bra alternativ som boende-, etablerings- och upplevelseort. Trots närheten till storstan värnar Enköping om småstadens alla fördelar, men fortsätter ändå att utvecklas och leva i tiden – att bli bättre på det man redan är bra på. I det höga tempo världen håller idag har människor behov av, och söker, det slags samhälle Enköping kan erbjuda.

Enköpings Kommuns roll är att tillhandahålla en bra kommunal service för alla invånare, organisationer och myndigheter. För att understryka detta har man satt upp ett antal mål för att stärka det egna samhället och dess omvärld. Syftet är bland annat att:
Sprida kunskap om Enköping som boende-, etablerings- och upplevelseort
Intressera och attrahera människor som vill bo och arbeta i Enköping
Intressera och attrahera företag, myndigheter och organisationer att etablera verksamhet inom kommunen
Genom aktivt deltagande och engagemang i lokala och regionala nätverk för företag och organisationer bidraga till att skapa och vidareutveckla en positiv atmosfär.

Och där återkommer vi till smeknamnet i rubriken; för det är ju just närheten som är Enköpings starka sida. Närheten till...
upplevelser, naturen och Mälaren, nöjen och kultur samt idrott
relationer, trygghet, social gemenskap, rik fritid och aktiva nätverk
handel och butiker, och både landsbygden och storstadens puls
företag mitt i det expansiva Mälardalen, goda kommunikationer och goda möjligheter till rekrytering av personal inom många kompetensområden.
Alla är hjärtligt välkomna till Enköping – på besök, eller för att stanna och skapa en meningsfull framtid för sig själva, sin familj och sitt företag. Enköpings Kommun ställer gärna upp och berättar mer om vad staden kan erbjuda.


Enköpings kommun

Bransch:
Service / Tjänster

Telefon: 070-5890606
Fax: 0171-35262

Adress:
Enköpings kommun
Kungsgatan 42
74580 Enköping

| 13 SENASTE FÖRETAGEN